Qualification for ECCHJ - Slovakia 2018

     Pripravili sme si pre Vás kvalifikáciu na najlepšie obsadené juniorské kaprárske preteky v Európe - European Carp Championship for Juniors 2018, konané každoročne na jazere Katlov v ČR (www.katlov.com). Chcete sa ho zúčastniť a zmerať svoje vedomosti a skúsenosti s ostatnými? Chcete stretnúť známe kaprárske osobnosti z celej Európy? Tak nie je nič jednoduchšie, než sa prihlásiť do našej kvalifikácie. Kvalifikácie sa bude môcť zúčastniť iba 10 tímov, takže neváhajte, nech sa na Vás dostane!


Dátum:  4 až 6.5.2018

Místo konania: Jazero Vácička

50 hodín nonstop

Počet tímov max. 10


Časový harmonogram:

              

 7:00 - 9:00    registrácia tímov 

            9:00   losovanie lovných miest

9:00 - 11:00    možnosť markrovania, zakrmovania, nahadzovania atď.

           11:00    začiatok pretekov

           po 50 hodinách

           13:00 - koniec pretekov    

           14:00 - vyhlásenie výsledkov


V kvalifikácii sa súťaží o:


1.miesto - poháre a vecné ceny od sponzorov + štartovné miesto na ECCH for Juniors 2018 


2.miesto - poháre a vecné ceny od sponzorov


3.miesto - poháre a vecné ceny od sponzorov


Tým s najťažšiou ulovenou rybou získa poháre a vecné ceny od sponzorov.

Registrácia:

     Tým sa registruje pomocou riadne vyplnenej prihlášky, ktorá je prístupná na stránkach www.nighthunters.cz v sekcii kvalifikácia ECCH for Juniors - prihláška. 

Tímy budú registrované v poradí, v akom zašlú registračné emaily. Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prihlásený tím a to aj bez udania dôvodu. 

Tímy sú dvojčlenné a členom tímu musí byť od 12 do 18 rokov (do nedovŕšených 19 rokov v čase ECCH for Juniors 2018). 

Každý tím musí mať so sebou jednu sprievodnú osobu, ktorá bude na pretekoch po celú dobu. Táto osoba plní funkciu "nehrajúceho kapitána".Losovanie:

     Tímy losujú štartové miesta v poradí, v ktorom sa registrovali. Losuje sa iba raz a losuje ktorýkoľvek člen tímu. Tím, ktorý sa nedostaví na prezentáciu včas, bude losovať zo zvyšných miest po skončení losovania. Vylosované miesto si nie je možné medzi tímami vzájomne meniť.

Lovný sektor:

     Zakŕmenie a zmapovanie lovného miesta je povolené len z lovného miesta. Lovné sektory sú vyznačené páskou a ceduľou s číslom miesta. Vstupovať do sektoru počas pretekov smie iba organizačný štáb. Ostatné osoby len so súhlasom členov tímu v danom sektore.

     V prípade, že pri zdolávaní kapor zájde do susedného sektoru a dôjde k zamotaniu do udice susedného tímu, môže tento tím podať písomný protest a kapor nebude započítaný. Protest musí byť podaný okamžite ešte pred zapísaním kapra rozhodcom do výkazu úlovkov.

Bodovanie:

     Boduje sa kapor.

     Po ulovení bodovaného kapra "prezvoní" mobilným telefónom niekto z úspešného tímu rozhodcu, ktorý rybu zváži, vyfotí lovca s informačnou tabuľou, zapíše uloveného kapra do karty tímu a karty rozhodcu. Úlovok v kartách potvrdí člen tímu, člen susedného tímu a rozhodca svojím podpisom.

     Ak bude rozdiel medzi výsledkami v karte pretekára a karte rozhodcu, je smerodajná karta rozhodcu a na kartu pretekára nebude braný ohľad. 

     Pokiaľ bude kapor zaseknutý pred koncom pretekov, má tím po ukončení pretekov 20 minút na jeho zdolanie. Ak to do tejto doby nestihne, nebude zdolávaný kapor započítaný do výsledku pretekov. O zdolávanie kapra je nutné ihneď informovať rozhodcu! 

Povinné vybavenie:

     Každý tým musí mať podložku vaničkového typu

     Každý tím musí byť vybavený minimálne dvoma vakmi k prípadnému uchovávaniu bodovaných kaprov (v každom vaku môže byť maximálne jeden kapor), vyslobodzovačom háčikov a kliníkom (každý ulovený kapor musí byť pred pustením späť do vody riadne ošetrený).

Povolená technika lovu:

     Súťažia dvojčlenné mužstvá. Jeden súťažný tím chytá na maximálne 4 prúty. V prípade, že tím bude chytať na viac prútov, bude tím okamžite vylúčený z pretekov bez náhrady! 

     Nehrajúci kapitán môže tímu pomáhať, pripravovať náväzce, kŕmenie, a podobné aktivity. Nemôže však akokoľvek manipulovať s prútmi (nahadzovanie, zasekávanie, zdolávanie), môže však pomáhať podoberať zdolávané ryby. 

     Na každom prúte bude povolená iba taká montáž, aby v prípade jej odtrhnutia došlo k uvoľneniu použitej záťaže. Montáž smie obsahovať iba jeden náväzec a jeden háčik. Protihrot je zakázaný. Akékoľvek používanie člnov alebo zavážačích lodí je zakázané. Všetko prebieha iba z odhodu (nahadzovanie je možné len z brehu). 

     Zdolávanie ulovených rýb je možné aj z vody, avšak maximálne do úrovne do 1 m hĺbky a maximálne do vzdialenosti 10 m od brehu.Nástraha musí byť umiestnená mimo háčik (klasická metóda na vlas). 

     Zákaz používania kŕmidiel a feederových krmítok! Povolený iba lov na položenú. Feederové prúty sú zakázané. Ako nástrahu môžu súťažiaci použiť boilie (nie však boilie rohlíkové) a pelety. Obaľovacie cestá na nástrahy, obaľovanie olov, dipy, gély a PVA povolené. Zarážky imitujúce partikel, boilies a pelety sú povolené. Kŕmenie methodmixem a vareným partiklom povolené.

     Rozhodca má právo kedykoľvek skontrolovať použitú nástrahu, návnadu a montáž, tím je povinný umožniť na žiadosť rozhodcu kontrolu pripraveného kŕmenia napr. V aute, bivaku a podobne. Kŕmenie je možné len z brehu a to pomocou ruky, ručného praku, lopatky, košíčka, raketou (spomb, ..a pod) alebo kobry. Iné spôsoby kŕmenia, ktoré nie sú vymenované - sú zakázané. Loví sa systémom chyť a pusť ! 

Čo nie je v pravidlách dovolené, je zakázané!

Vyhodnotenie:

    Víťazom sa stane tím s najvyšším súčtom troch bodovaných kaprov. K víťazstvu môže postačiť aj jeden ulovený kapor, ak jeho váha bude stačiť na celkové víťazstvo. V prípade rovnosti kíl rozhoduje o poradí najťažšie ulovený kapor. Ak nerozhodne ani toto kritérium, bude pre určenie poradia rozhodujúci čas ulovenia prvého bodovaného kapra. 

Pohyb a správanie v priebehu pretekov:

     Každý z účastníkov pretekov, vrátane ich sprievodu, je povinný správať sa šetrne a ohľaduplne k prírode a k uloveným rybám! 

     Je prísne zakázané akokoľvek poškodzovať pobrežné porasty a zakladať oheň inak, než v nadzemných zariadeniach (gril, varič).

      Po ukončení pretekov je každý povinný odpratať odpadky a odviezť ich ku hlavnému mólu.

Protest:

     Každý tím má právo vzniesť protest a to v prípade, že bude mať podozrenie na porušovanie pravidiel pretekov, nie však na pravidlá samotné. Protest musí byť podaný písomne ​​a bezodkladne pri zistení podozrenia k rukám hlavného rozhodcu (najlepšie s dôkazmi vo forme fotografií či videa). Na protest podaný v inej forme nebude braný zreteľ a žiadny z rozhodcov sa ním nebude zaoberať. 

     Prípadný protest rieši protestná komisia. Členovia komisie: Hlavný rozhodca, dvaja rozhodcovia, ktorých sa protest týka, a ďalej bude pozvaný kapitán tímu, ktorý protest podal a kapitán tímu, ktorého sa protest týka. O proteste hlasujú iba rozhodcovia (víťazí nadpolovičná väčšina - nikto sa nesmie zdržať hlasovania). 

     Každému tímu bude za porušenie pravidiel uložené napomenutie (vo forme žltej karty, čo znamená, že potrestaný tím nesmie mať nasledujúce štyri hodiny nahodené prúty a ani nesmie zakrmovat alebo mapovať dno), v prípade ďalšieho priestupku bude tím bez náhrady vylúčený a musí okamžite opustiť svoj sektor a priestory jazera. V prípade vylúčenia tímu sú všetky jeho výsledky anulované. Záverečné ustanovenia:

  Minimálny počet prihlásených týmov pre uskutočnenie závodu je 8.    


.